×
×
Birimler
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
İletişim Bilgileri
Birim Müdürü
Ceren ŞAHİN
Adres
Demircikara Mah.1425 Sok.No:2
Telefon
0(242)313-03-04
Dahili
Birim Tanımı

Müdürlüğümüz Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile güncel mevzuat ve esaslar çerçevesinde; ambalaj atıkları, atık pil, atık elektrikli ve elektronik eşya(AEEE), atık yağ vb. gibi diğer geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrı toplanarak, geri kazanımının sağlanması; enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygın kullanılmasını sürdürülebilir enerji politikaları ile destekleyerek, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın doğrultusunda eğitim, bilinçlendirme ve teşvik çalışmaları; ısınmadan kaynaklı hava kirliliği (ev-işletme baca) ve işletme kaynaklı hava kirliliği şikayetlerinin değerlendirilmesi; atık su ve fosseptik taşkınları şikayetlerinin değerlendirilmesi; turizm belgeli kayıtlı işletmelere ‘Mavi Bayrak Belgesi’ verilmesi; gıda hijyen denetimi şikayetlerinin değerlendirilmesi, ruhsatlı işletmelerde asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu, insan sağlığına olan etkileri yönünden gerekli denetim ve kontrolleri yapmak gibi hizmetlerinden sorumludur.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Geri kazanım çalışmalarını görmek için tıklayın.

Bağlı Birimler

Çevre Denetim ve Kontrol Servisi

Telefon
0(242)313-03-04
Dahili

Atık Yönetimi ve Koordinasyon Servisi

Telefon
Dahili
2837

Enerji Yönetimi Servisi

Telefon
Dahili
2846

Gıda/Sıhhi Denetim Servisi

Telefon
Dahili
2886

Eğitim ve Bilgilendirme Servisi

Telefon
Dahili
2838

İdari ve Mali İşler Servisi

Telefon
Dahili
2840