×
×
BASINA VE KAMUOYUNA
Basına ve Kamuoyuna
10 Mayıs 2024
Antalya’da 8 mahallenin tamamı ve Fener, Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içine alan ve bin 481 futbol sahası genişliğiyle depreme dayanıklı, trafik dahil sorunlarını çözmüş bir kent için en önemli fırsat olan Kırcami’de, yerel mahkemenin parselasyon iptal kararları istinaf mahkemesince kaldırılmıştır.
Bilindiği üzere, 31 Mart Yerel Seçimlerine 1 yıl gibi bir süre varken ve üstelik Kırcami tapularının belediyemize intikal etmesinin üzerinden bir ay gibi bir zaman geçmemişken, yerel mahkeme, parselasyon planı hakkında iptal ve yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Olumlu raporlara rağmen olumsuz görüş bildiren tek bir rapordan hareketle peşi sıra kararlar alınmıştı.

Yaklaşık 35 bin kişinin taşınmaz sahibi olduğu bin 477 hektarlık Kırcami’de inşaatların başlamasını sağlayacak parselasyon planı hakkında açılan dava sayısı ancak 25’ti. Ama bu davalarda alınan kararlar bütün bir planlamayı durdurmaya yetti.

Ancak istinaf sürecinde şu ana kadar belediyemize tebliğ edilen 6 dosyada üst mahkeme, yerel mahkemenin iptal gerekçesini ortadan kaldırmıştır. Başka bir ifadeyle ‘kadastro parseline geri dönüş’ işleminin hukuka aykırı olacağını davanın sadece o davaya konu parsel yönünden değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Ayrıca geri dönüş işleminin maddi hukuk kurullarına aykırı olacağını belirtmiştir.

Bununla birlikte bir dava dosyasında ise istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını kaldırıp davayı reddetmiş, belediyemiz lehine karar vermiştir.

Bu süreçte desteğini ve dayanışmasını esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek olmak üzere bütün kişi ve kurumlara, her zaman yanımızda olan Kırcami halkına, komşularımıza teşekkür ederiz.