×
×
Birimler
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
İletişim Bilgileri
Birim Müdürü
Baykan UZUNOĞLU
Adres
Telefon
0(242)320-22-22
Dahili
1902-1903-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914
Birim Tanımı
Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan uygulamada ki mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Muratpaşa Belediye Başkanlığı’nın bütününe yaptığı katkının bilinciyle, kurum bünyesinde ihtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri marifetiyle sağlanabilecek her konuda gerekli bilginin, doğru, istenilen düzey, nitelik ve zamanında elde edilmesi amacıyla ilgili sistemlerin verimli bir biçimde çalışmasını sağlamaktan, Belediye birimleri tarafından kullanılmakta veya kullanılacak olan tüm yazılım ve donanımları koordine etmek ve verimli bir şekilde uygulamasını yapmak ve yaptırmaktan, Belediye ağ yapısının kurulmasından ve bilgi güvenliğinden, Belediye otomasyonunun her an faal ve yedekli olmasını sağlamaktan, gerekli konularda sistem analizi, program yazımı ve sistem yatırım araştırmaları yapılmasını sağlamaktan, Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarını koordine etmekten, bilgi sistemlerine ilişkin alınan geliştirme ve yatırım kararlarının uygulamaya geçirilmesini sağlamaktan sorumludur.

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI YÖNERGESİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ STRATEJİ BİLDİRGESİ
Bağlı Birimler

Donanım Destek ve İdari Hizmetler Servisi

Telefon
0(242)320-22-22
Dahili
1907-1908

Otomasyon Destek Servisi

Telefon
0(242)320-22-22
Dahili
1906-1909-1911

Bilgisayar Ağları ve Altyapı Hiz.Servisi

Telefon
0(242)320-22-22
Dahili
1913-1914

CBS Koordinasyon ve Yazılım Servisi

Telefon
0(242)320-22-22
Dahili
1903-1910