×
×
Birimler
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
İletişim Bilgileri
Birim Müdürü
Vural KORKMAZ
Adres
Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi No:63. 07160 Muratpaşa /ANTALYA
Telefon
0(242)320-22-22
Dahili
Birim Tanımı
Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan uygulamadaki mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda kurum bünyesinde ihtiyaç duyulan, Belediyemiz ile uluslararası kurum, kuruluş ve örgütler arasında yeni ilişkiler kurmak, mevcut ilişkileri geliştirmek, ilişkilerin koordinasyonunu gerçekleştirerek ilgili birimlerimizin aktif katılımını sağlamak, bu kapsamda çalışma ve etkinlikleri düzenlemek, temsil, katılım, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak;   
Uluslararası finans kaynaklarının proje teklif çağrılarını izlemek, uygun hibe çağrılarının ilgili birimlere iletmek, Belediye birimlerince hazırlanacak ve yürütülecek AB Projelerinin koordinasyonu görevlerini yürütmek hizmetlerinden sorumludur.
Bağlı Birimler