×
×
Birimler
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
İletişim Bilgileri
Birim Müdürü
Cebrail ODAK
Adres
Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi No:63. 07160 Muratpaşa /ANTALYA
Telefon
0(242)320-22-22
Dahili
1360-1362
Birim Tanımı
Belediye adına kayıtlı gayrimenkullerin; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve taşınmaz mal yönetmeliği doğrultusunda kayıtlarının tutulması, izlenmesi, kiralanması, satılması, tahsislerinin yapılması, tespit ve tescillerinin izlenmesi, Belediye adına kayıtlı taşınmazların onarımı, tefrişi ve öngörülen bina ve benzeri imalatların yaptırılması, buna ilişkin ihalelerin yapılması, sonuçlandırılması, kullanımına sunulmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında istimlak işlemlerinin yapılarak tescil ve terkinlerinin sağlanması 775,2981 ve 4706 sayılı Yasalar gereğince hak sahiplerinin tespiti ile gerekli tahsis işlemlerinin yürütülmesi, Belediyeye ait gayrimenkullerin değerlendirilmesi amacı ile 2886 sayılı yasa hükümlerine göre ihale yolu ile kiraya verilmesi, Belediyenin özel mülkiyetindeki taşınmazları fuzuli işgalden korumak ve arsa ecrimisil bedellerinin tahsilinin sağlanması, Belediye gelirleri  Kanunun kapsamındaki işgal edilen alanların tespiti, izlenmesi ve işgal harçlarının tahakkuku ve tahsilatlarının takibi, Belediyeye ait taşınmazların etkin ve etkili bir şekilde yönetilmesi görevlerini yerine getirmektedir.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Bağlı Birimler

Kalem Servisi

Telefon
0(242)320-22-22
Dahili

Özlük-Satın Alma ve Mali İşler Servisi

Telefon
0(242)320-22-22
Dahili
1367

Kamulaştırma Servisi

Telefon
0(242)320-22-22
Dahili
1370-1378

Arazi Tahsis ve Gecekondu Servisi

Telefon
0(242)320-22-22
Dahili
1364-1366

Emlak Servisi

Telefon
0(242)320-22-22
Dahili
1372-1373-1390

Kiralama Servisi

Telefon
0(242)320-22-22
Dahili
1363-1369-1374-1377