×
×
Birimler
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İletişim Bilgileri
Birim Müdürü
Ferhat ALKAN
Adres
Yeşilova Mah. 1672 Sok. No:16 Topçular Mevki
Telefon
0(242)322-36-18
Dahili
Birim Tanımı
5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna dayalı olarak Muratpaşa Belediye Başkanlığı’nın, Antalya ili sınırları içerisinde merkez ilçe belediyesi olmasıyla Fen İşleri Müdürlüğü kurulmuştur.

5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara dayalı olarak Fen İşleri Müdürlüğünde: imar uygulamaları ve emlak istimlak çalışmalarına müteakip stabilize yol, yeni yol açma, yol asfaltlama, kaldırım yapımı, hasar gören mevcut yol ve kaldırımların bakımı, yol çizgilerinin çizilmesi; UKOME, AYKOME vb. komisyonlar tarafından belediye hizmet sınırları kapsamında alınan kararların uygulanması; kazı ruhsat işlemlerinin yapılması; diğer birimlerden talep edilmesi durumunda Müdürlük imkanları ve yetkileri doğrultusunda ekip ve ekipman desteğinin sağlanması; diğer birimlerden talep edilmesi durumunda Müdürlük imkanları ve yetkileri doğrultusunda araç ve makinelerin bakımının ve onarımının yapılması; çalışmalar sırasında karşılaşabilecek tarihi eserlerin birinci dereceden sorumlu kurumlara teslim edilmesi; Belediye yetki sınırları içerisinde mülkiyeti belediyeye ait tarihi ve kültürel değeri olan yapıların restore edilmesi talepleri için ekip ve ekipman desteğinin sağlanması; Başkanlık Makamının uygun görüşüyle mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde yapılması planlanarak projelendirilen bina imalatlarının yapılması ya da yaptırılması; Başkanlık Makamının uygun görüşüyle Mülkiyeti Belediyeye ait gayrimenkullerin bakım ve onarım işlerinin yapılması ya da yaptırılması; sıcak asfalt dökümü yapılacak yollar için asfalt üretiminin yapılması; ilgili Müdürlükler tarafından (Yapı Kontrol Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü) resmi işlemleri tamamlanmış olan, tehlike arzeden kaçak, metruk vb. yapıların yıkılması için iş makinesi ve personel desteğinin sağlanması; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde belirtilen Belediye bünyesinde yapılabilecek diğer bayındırlık hizmetlerinin uygulanması görevleri yürütülmektedir.
Bağlı Birimler

Asfalt Plent Servisi

Telefon
Dahili

Yapım İşleri Servisi

Telefon
0(242)322-26-18
Dahili
2319-2316-2352-2318

Yol İşleri Servisi

Telefon
0(242)322-36-18
Dahili
2358-2337-2356

Kazı Ruhsat Servisi

Telefon
0(242)320-22-22
Dahili
1550

Makine İkmal İşleri Servisi

Telefon
0(242)322-26-18
Dahili
2327

Destek İşleri Servisi

Telefon
0(242)322-36-18
Dahili
2345-2353

Yazı İşleri Servisi

Telefon
0(242)322-36-18
Dahili
2339-2336