×
×
Birimler
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İletişim Bilgileri
Birim Müdürü
Ergin SARI
Adres
Telefon
0(242)320-22-22
Dahili
Birim Tanımı
İmar İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, Otopark Yönetmeliği, 2886-4734-4735 sayılı Devlet İhale Kanunu, Antalya Büyükşehir İmar Yönetmeliği, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2981 ve mülga 3290 sayılı İmar Affı Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi hakkındaki kanun, 5490 sayılı Nufus Hizmetleri Kanunu, 5237 sayılı T.C.K., diğer ilgili Kanunlar  ve ilgili yönetmelikler ile Belediye Meclis kararları ve Encümen kararları doğrultusunda çalışmalarını yapar.

Genel olarak sunulan hizmetler;
 
1. Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisindeki yerleşme alanları ile, bu alanlar içerisindeki yapılaşmaların imar planı, İmar Kanunu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde projelendirme ve ruhsatlandırma (yapı ruhsatı), İskan (Yapı Kullanma izin belgesi), 100% iş bitim ve yapı denetim işlemleri yapılır.
 
2. İnşaat ruhsatına esas zemin etüdü raporu kontrolleri yapılır.
 
3. İlçe sınırları dâhilinde Kaleiçi ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili; yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi düzenlenir.
 
4. Aplikasyon ile ilgili iş ve işlemler yürütülür.
 
5. 1003 Sayılı Numarataj yönetmeliğine uygun olarak, Nüfus sayımı, Seçim ve İstatistik Çalışmalarında numaralama, cadde ve sokaklara isim verme, Cadde, Sokaklara yön levhalarının tespiti ve montajı ile ” Numaralama Yönetmeliği “ doğrultusunda, Binalar Cetvellerini hazırlama işlemlerini yürütür.
 
6. İmar plan ve uygulamalarına karşı alınan mahkeme kararlarını uygular.
 
7. İnşaat ruhsatı almış parsellere ait plan, proje ve eklerinin arşivde muhafazası sağlanır.
 
8. Kalem servisine gönderilen tüm belgeler zimmet karşılığı ilgili servislere verilir , takibi ile iş ve işlemlerin yapılması sağlanır.

Başvuruda istenen evraklar için tıklayın.
Bağlı Birimler

Yapı Ruhsat Servisi

Telefon
Dahili
1332

Betonarme Kontrol Servisi

Telefon
Dahili
1310

Makine Tesisat Servisi

Telefon
Dahili
1335

Zemin Etüd Servisi

Telefon
Dahili
1320

Numarataj Servisi

Telefon
Dahili
1404

Yapı Denetim Servisi

Telefon
Dahili
1317

İskan Servisi

Telefon
Dahili
1359

Aplikasyon Servisi

Telefon
Dahili
1322

Kalem Servisi

Telefon
Dahili
1313

Belge ve Bilgi Yönetim Servisi

Telefon
Dahili
1477

Kaleiçi Servisi

Telefon
Dahili
1334

Arşiv Servisi

Telefon
Dahili
1406-1408

Satınalma Servisi

Telefon
Dahili