×
×
Birimler
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
İletişim Bilgileri
Birim Müdürü
Emel Uygun BOLTEN
Adres
Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi No:63. 07160 Muratpaşa /ANTALYA
Telefon
0(242)320-22-22
Dahili
1485-1464-1465
Birim Tanımı
Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan uygulamadaki mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda kurum bünyesinde ihtiyaç duyulan Stratejik yönetim ve planlama, Performans ve kalite ölçütleri geliştirme, Yönetim bilgi sisteminin kurulması ve koordinasyonun sağlanması hizmetlerinden sorumludur.

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİSYON VE MÜDÜRLÜKLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Bağlı Birimler