×
×
Birimler
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İletişim Bilgileri
Birim Müdürü
Metin Taylan DİKMEN
Adres
Topçular Mahallesi Aspendos Bulvarı No:135 Muratpaşa/Antalya
Telefon
0(242)312-34-69
Dahili
2481-2482 Turunç Masa:2432-2433-2463
Birim Tanımı
Çevre kalitesi yüksek yaşanabilir bir kent oluşturmaya yönelik, temiz bir çevrede insanların sağlıklı,mutlu ve çağdaş bir şekilde yaşama haklarına gözetilerek; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin görev ve Sorumlulukları" başlıklı maddesi (a) bendi, "Belediyenin Yetki ve Imtiyazlar" başlıklı 15. Maddesi (g) bendi ve ilgili diğer maddeler, 20814 Sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelik, genelge,tebliğ ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda; Muratpaşa Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Esaslarına ilişkin (Belediye Meclisimizin 02.05.2012 tarih ve 147 Sayılı kararı) Yönetmelikle belirtilen görevleri belirli plan ve program dahilinde yapmakla yetkili ve sorumludur.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Bağlı Birimler

Teknik İşler Birimi

Telefon
Dahili

İdari İşler Birimi

Telefon
Dahili