×
×
Birimler
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İletişim Bilgileri
Birim Müdürü
Sevil ATA
Adres
Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı No:112 (Rauf Denktaş Park içi) Muratpaşa /ANTALYA
Telefon
0(242)334 50 90
Dahili
Birim Tanımı
Muratpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü; eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesinde ve mevcut eşitsizliklerin giderilmesinde sosyal belediyeciliğin önemi ve rolünün farkında olarak, herkes için temel bir hak olan eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi, kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi, kadınlara eşit imkân ve hizmetler sağlanması amacıyla çalışmalar yürütmek üzere 06.06.2014 tarihli 229 No’lu karar ile kurulmuştur. Aile Hizmetleri Müdürlüğü 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanun çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışıyla hizmet vermektedir.

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

SUNULAN HİZMETLER

A) PSİKO-SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ;

1-Kadın Danışma Merkezleri:

a)Müdürlük Kadın Danışma Merkezi: Antalya’nın Cumhuriyet, Sedir Mahallesi ve Dutlubahçe mahallelerinde faaliyetlerini yürütmektedir.

b)Giritli Kadın Danışma Merkezi: Giritli Derneği ile ortak işbirliği içinde açılan Merkezimiz Üçgen Mahallesi ve bölgesinde çalışmalarına devam etmektedir.

c)Alyazma Kadın Danışma Merkezi: 8 Mart 2012 tarihinde Bayındır Park içerisinde bulunan ve Ülkemizde Kadına Yönelik Şiddete farkındalık oluşturmak amacıyla açılan ilk ve tek Anıt olma özelliğini taşıyan Alyazma Anıtı’nın yerleşkesinde konumlanmış olan Merkez Soğuksu ve Bayındır mahalleri ağırlıklı olarak çevre mahallelerde faaliyetlerine devam etmektedir.

2- Psikolojik Danışma Merkezleri;

a) Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi (Yetişkin)

Danışanların özel ve profesyonel hayatlarında hedeflerine ulaşmada motive ederek, işbirliği kurmak, var olan bilgi beceri ve yeteneklerini arttırıcı ve destekleyici çalışmalar yapmak, istediği hedeflere ulaşabilmesi için, sonuç odaklı bakış açısı geliştirmesini sağlamak, müracaatçıların hedeflerine, karakterine ve bakış açısına uygun eylem planları ve stratejiler geliştirmesine yardımcı olmak, sorumluluk almasını sağlamak için bakış açısını geliştirmek, Etkili, dengeli ve başarılı bir yaşam sürmesi için, müracaatçının; doğru karar alma ve seçim yapma yetilerini geliştirmesini sağlamalarına destek olmak üzere kurulmuş merkezdir.

b)Psikolojik Danışmanlık Merkezi (Çocuk ve Ergen)

Danışanın bir sorunu olup olmadığını veya bunun farkında olup olmadığını ve olası sebeplerin neler olduğunu anlamak, var olan problemlerin giderilmesi konusunda hem çocukla çalışmak hem de aileye bilgi vermek üzere kurulmuş merkezdir. Danışanla yapılan ilk görüşmelerde dünyasındaki ana temaları öğrenmek; ilgi alanlarını, özel yeteneklerini, korktuğu ve en sevdiği şeyleri tespit etmek amaçlanır. Ayrıca çocuğun özgüvenini, duygusal ve sosyal gelişimini değerlendirmek; yaşına göre karşılaşabileceği problemlerle başa çıkma becerilerini saptamak diğer önemli amaçlarımızdandır.

c)Aile Danışma Merkezi

Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,
b) Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,
c) Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak, ç) Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,
d) Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
e) Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak,
f) Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,
g) Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,
ğ) Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
h) Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek amacıyla kurulmuş merkezdir.

d)Sosyal Hizmet Danışmanlığı

Danışanların toplumsal, sosyo-kültürel yapısını incelemek, yetenek ve ilgi alanlarını belirlemek ve uygun çalışmalara yönlendirmek amacıyla çalışmalar yürütmek, Kadınlara yönelik her türlü psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini yürütmek, Verilen hizmetleri planlamak, program ve değerlendirme toplantılarını organize etmek. Yerelde yaşayan danışanın sorunlarını saptamak ve sorunların çözümüne yönelik çalışmalar düzenlemek ve yürütmek amaçlarıyla kurulmuş danışmanlık sistemidir.

3-Alyazma Grubu

Ülkemizde hızla artan kadın cinayetleri konusunda kamuoyunun dikkatini çekmek, öldürülen kadınların unutulmamasını sağlamak ve kadına yönelik şiddet karşısında direnç gösteren bir toplum oluşturmak, kadına hak temelli bir yaşam alanı oluşturulmasına destek olmak amacıyla kurulan bir gruptur. Eğitim, tanıtım, proje yürütücülüğü çalışmaları yapmaktadır.

B- EĞİTİM HİZMETLERİ

Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi, ülkemizde de kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet hız kazanarak varlığını sürdürmeye devam etmekte ve şiddete maruz kalan kadınların desteklenmesine ve bu kadınlara yönelik yardım ve yönlendirmelere olan gereksinim giderek artmaktadır. Kadınlarımızın temel insan hakkı olan eğitim haklarından yararlanmalarını engelleyen, kültürel ve geleneksel uygulamaların ortadan kaldırılması, insan hakları, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konuları temel alınarak; Kişisel Gelişim, Sağlık, Çocuk ve Ergen gelişim dönemleri ve özellikleri, Beslenme ve Obezite, Madde ,Spor Bağımlılığı, Kadının boşanma öncesi ve sonrası hukuki hakları, Ailede birey olan çocuğun hakları, Aile içi çatışmanın çocuk üzerindeki etkileri, Yetişkin bireylerde çatışma ve stres yönetimi ,Toplumsal cinsiyet eşitliği Şiddet ve Şiddet türleri, önemli telefon numaraları vb. konulu söyleşi ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmektedir.

C-PROJELER

YEEP-DİP

Muratpaşa Belediyesi olarak Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Yerel Eşitlik Eylem Planlarını Dijital İzleme Platformu(YEEP-DİP)Projesi” nde “ 2021 yılı itibari ile Proje İştirakçisi olarak yer almış bulunmaktayız.15 Ay sürecek olan bu Projenin Başvuru Sahibi; İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği (İYADER) olup, proje kapsamında izleme ve değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir. Projenin Genel Amacı; Türkiye’de Belediyeler tarafından hazırlanan ve uygulanan Yerel Eşitlik Eylem Planlarının Sivil Toplum Kuruluşları aracılığıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hak Temelli İzleme ve Değerlendirme perspektifinden uygulanmasına katkı sağlamak olarak tanımlanmış olup; Projenin Özel Amacı ise; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hak Temelli Yaklaşım konusunda farklı uzmanlık alanında çalışan STK’ların işbirliği iştirakçi yerel yönetimlere ait Yerel Eşitlik Eylem Planlarının hak temelli göstergeye dayalı, sürdürülebilir, açık kaynaklı, erişilebilir bir şekilde izlenmesinin sağlanması ve Belediyeler ile STK’lar arasında dayanışma kültürünün oluşturulması olarak Proje çerçevesinde belirtilmiştir.

Yerel Eşitlik Eylem Planı Kitapçığı

D- TRAFİK PARK

Çocuk Trafik Eğitim Parkımız; okul öncesi çocuklar ile ilk öğretim öğrencilerine derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı vermek, okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını parklarda gerçekleştirerek trafik kurallarına uygun davranış kazandırmak, trafik kültürünün oluşmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesine yardımcı olmak amaçlarıyla çalışmalarına devam etmektedir.

İLETİŞİM;

• Müdürlük Merkez Ofisi, Müdürlük Kadın Danışma ve Aile Danışma Merkezi Adres: Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı Rauf Denktaş Parkı İçi No:112 Muratpaşa/ANTALYA Telefon: 0 242 334 50 90
Google haritalar için tıklayın.

• Alyazma Kadın Danışma Merkezi Adres: Soğuksu Mahallesi 304 Sokak No:22 Muratpaşa/ANTALYA Telefon: 0 242 334 06 66
Google haritalar için tıklayın.

• Giritli Kadın Danışma Merkezi Adres: Üçgen Mahallesi 93-1144 Sokak köşesi Giritli Parkı İçi Muratpaşa/ANTALYA Telefon: 0 242 346 10 40
Google haritalar için tıklayın.

• Aile Danışma Merkezi Adres: Güzeloluk Mahallesi Yalı Caddesi Kapı No: 215 Muratpaşa/ANTALYA Telefon: 0 242 324 50 90
Google haritalar için tıklayın.

• Psikolojik Danışma ve Koçluk Merkezi(Yetişkin) Adres: Çaybaşı Mahallesi 1339 Sokak Çaybaşı Sitesi D Blok No:16 Muratpaşa/ANTALYA Telefon: 0 242 312 83 86
Google haritalar için tıklayın.

• Psikolojik Danışma Merkezi (Çocuk-Ergen) Adres: Kırcami Mahallesi Sinan Caddesi Eski Semt Veznesi Muratpaşa/ANTALYA Telefon: 0 242 316 36 81/82
Google haritalar için tıklayın.

• Trafik Park Adres: Fener Mahallesi Eski Lara Yolu Kapı No: 215 Muratpaşa/ANTALYA Telefon: 0 242 323 10 90
Google haritalar için tıklayın.

SOSYAL MEDYA

Facebook Alyazma Grubu için tıklayın.

Psiko-Sosyal Faaliyet Talep Formu
Bağlı Birimler