×
×
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM EDİLECEK GEÇİCİ(MEVSİMLİK) İŞÇİLERİN KURA ÇEKİM İLANI
İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde istihdam edilecek Geçici(Mevsimlik) İşçilerin Kura Çekim İlanı
13 Temmuz 2021
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
BELEDİYEMİZDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE İSTİHDAM EDİLECEK GEÇİCİ (MEVSİMLİK) İŞÇİLERİN KURA ÇEKİMİNE İLİŞKİN DUYURU

 
TEMİZLİK GÖREVLİSİ, BEDEN İŞÇİSİ, MUTFAK GÖREVLİSİ VE KASİYER ADAYLARI İÇİN;


Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde İstihdam Edilmesi Düşünülen ve İŞKUR Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden gönderilen Geçici (Mevsimlik) İşçi adaylarından, TEMİZLİK GÖREVLİSİ, BEDEN İŞÇİSİ, MUTFAK GÖREVLİSİ VE KASİYER unvanında müracaatta bulunanlara ilişkin noter huzurunda yapılacak kura çekimi; 26.07.2021 PAZARTESİ günü saat 09:30’da Belediyemiz Ana Hizmet Binası’nda bulunan Beyaz Salon’nda yapılacaktır. Müracatta bulunan ve kura çekimine katılmak isteyen adaylara ilanen duyurulur.
 
İLGİLİLERE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.