×
×
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Başvuruda istenen belgeleri indirmek için tıklayın.


 
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1Numarataj Belgesi1- Tapu
2- Ferdi iskân veya fenni rapor(aslının aynı onaylı)
3- Kira kontratı (kiracı için –geçerlilik süresi ve imzalar önemlidir)
4- Yetki belgesi imza sirküleri (şirketler için)
5- Vekâletname  (başka bir şahıs veya şirket adına imza atanlar için)
 
2 gün
2Numarataj Kroki

1- Kroki 5 adet (inşaat ruhsat servisi onaylı)
2- Çap (yeni tarihli)
3- Dilekçe (matbu)
4- Ücret 
5- Adres tespit formu


 
2 gün
3İlçe Nüfus Müdürlüğüne Verilmek İçin Adres Tespit Formuİlçe nüfus Müdürlüğüne ikametgâh kaydı için güncel adresi gösterir belge
1- Kişinin ikamet ettiği adrese ait kendi adına kayıtlı elektrik, telefon, su, doğalgaz v.b. güncel fatura veya kira kontratı.
2- Dilekçe (matbu)
Adres Güncelleme Formu: Şahıs ve şirketlerin adres değişikliği için (Meclis kararı, cad.-sok bulunması, numarataj çalışması v.b. durumlar için )
1- Tapu veya iş yeri açma ruhsatı
2- İlgili adreste daha önce faaliyet gösterdiğine dair ticaret sicil gazetesi, asat, tedaş ve Telekom v.b.kurumlardan alınmış belge
 
2 gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi , eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 
İlk Müracaat Yeri :
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 
İsim :
 Ergin SARI
Ünvan :
 Müdür
 
Adres :
Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 07160 Muratpaşa / Antalya
 
Telefon :
0 242 320 22 22 ( 1301 )
 
Faks :
0 242 323 30 01
 
E-Posta :
info@muratpasa-bld.gov.tr
 
 
İkinci Müracaat Yeri :
Muratpaşa Belediyesi
İsim :
   Kadir ÇETİNKAYA
Ünvan :
Başkan Yardımcısı
 
Adres :
Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 07160 Muratpaşa / Antalya
 
Telefon :
0 242 320 22 22 
 
Faks :
 
E-Posta :
info@muratpasa-bld.gov.tr