×
×
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM EDİLECEK GEÇİCİ(MEVSİMLİK) İŞÇİLERİN MÜLAKAT İLANI
İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde istihdam edilecek Geçici(Mevsimlik) İşçilerin Mülakat İlanı
13 Temmuz 2021
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYEMİZDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE İSTİHDAM EDİLMESİ DÜŞÜNÜLEN GEÇİCİ (MEVSİMLİK) İŞÇİLERİN MÜLAKATLARI HAKKINDA DUYURU
 
PLAJ GÖREVLİSİ VE BUZ PATENİ EĞİTMENİ ADAYLARI İÇİN;


Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde İstihdam Edilmesi Düşünülen ve İŞKUR Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden gönderilen Geçici (Mevsimlik) İşçi adaylarından, PLAJ GÖREVLİSİ VE BUZ PATENİ EĞİTMENİ unvanında müracaatta bulunanlardan şartları taşıyanlara yönelik olarak yapılacak evrak kontrolü ve mülakatı; 14.07.2021 ÇARŞAMBA günü saat 10:00’da Belediyemize ait Süleyman Erol Yüzme Havuzu Binasında yapılacaktır. Adayların belirtilen yer ve zamanda Kimlik belgesi fotokopisi, adli sicil kaydı, mezuniyet belgesi fotokopisi, vesikalık fotoğraf, ikametgah ve buz pateni eğitmeni için (buz pateni eğiticisi belgesi)  ile birlikte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.
 
İLGİLİLERE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.