×
×
Kreş Müdürlüğü
SIRA NOHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1Merkez Şube Kreş ve            Gündüz Bakımevi Başvuru İşlemleri                                                                                                            
  1.  Kamu görevlisi olduğuna dair kimlik ya da belge
 
         
 
5 gün
 
 
 
2Sosyal Proje Kapsamında Açılan Şube Kreş ve Gündüz Bakımevleri Başvuru İşlemleri 
· Dutlubahçe Şube Kreş ve Gündüz Bakımevi ön başvuru formu                                                                                                                    
· Türkan Saylan Şube Kreş ve Gündüz Bakımevi ön başvuru formu                                                                                                      
· Konuksever Adalya Vakfı Şube Kreş ve Gündüz Bakımevi ön başvuru formu
 
1.Çocuğa, anne ve babaya ait kimlik fotokopileri,
2.Kiracı ise kira kontrat fotokopisi (Kira geçerlilik süresinin güncel olması gerekmektedir.)
3.*Anne ve baba çalışıyorlarsa son aya ait maaş bordroları-Bordroların 30 günlük olması ve yeni işe başlayanların ise iş yerinden maaşını belirten kaşe imzalı resmi yazı getirmesi gerekmektedir.    
    Anne ya da baba çalışmıyor ise sigortalı çalışmadığını gösteren SSK dökümü  (SGK ya da e-devlet üzerinden alınan belgede çıktı tarihinin görünmesi gerekmektedir.)
    * Yeni işten ayrılmış olanlar  ise işten çıktığını gösteren belgeyi SGK ’dan almaları gerekmektedir.
4.* Serbest meslek yapanlar vergi levhası fotokopisi ile muhasebecinizden son döneme ait yıllık gelir – gideri gösteren belge,
    * Aylık kazancını belirten imzalı dilekçe,
5e-devlet üzerinden hem anne hem baba adına taşınmazların (ev, arsa vb.) olup olmadığını gösteren Tapu Kaydı belgesi (isim ve soy isim görünecek şekilde)
6. e-devlet üzerinden hem anne hem baba üzerlerine kayıtlı araç olup olmadığını gösteren Araç Tescil belgesi (isim ve soy isim görünecek şekilde)
    *Araçlara ait ruhsat fotokopisi
7. *Eşler boşanmış ise velayet belgesi fotokopisi,
    *Boşanma aşamasında ise dava açıldığını gösteren belgenin fotokopisi.
 
 
10 gün


 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri : Kreş Müdürlüğü
İsim : İsa GÜZEL
Ünvan : Birim Müdürü V.
Adres : Çağlayan Mah. 2055 Sokak  Muratpaşa / Antalya
Telefon : 0 242 324 24 70
Faks : 0 242 324 24 80 
E-Posta : info@muratpasa-bld.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri :
İsim : İsa GÜZEL
Ünvan : Başkan Yardımcısı
Adres : Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 07160 Muratpaşa / Antalya
Telefon : 0 242 320 22 22 
Faks :
E-Posta :info@muratpasa-bld.gov.tr