×
×
Yapı Kontrol Müdürlüğü
SIRA NOHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ ( EN GEÇ )

 
 

1

Bilgi Edinme Hakkında Kanun Uygulamaları

1 - Dilekçe
2 - Turunç Masa
3- Cimer
30 Gün 

2

Kaçak Yapılar
1-Sahada gerekli tespitlerin yapılması
2-Yapı tatil zaptı
3-Encümen kararlarının alınması
4-Kararın uygulanması
15 Gün 

3

Yıkım
1-Şikayet                             
2-Durum tespit
3-Yapı tatil zaptı
4-Encümen kararının alınması ve Cezai işlem (3194 S.K. Md:42 para cezası)
5-Yıkım kararı  ve (3194 S.K. Md:32) Para cezası
6-Yıkım kararının uygulanması
60 Gün 

4

Metruk Yapılar
1-Yerinde tespit
2-Durum tespit zaptı
3-Tebliğ
4-Tekrar durum tespit
5-Encümen kararı
6-Yıkım
  

5

Mezbelelikler
1-Yerinde tespit
2-Durum tespit zaptı
3-Tebliğ
4-Cezai işlem (3194 S.K. M:40)
 5-Alanın tel örgü ile çevirtilmesi ya da düzenlenmesi
  

6
İşlemi Yoktur Yazısı1-Dilekçe
2-Numarataj belgesi
 3-Kimlik fot.
 4-Yetki belgesi (Tüzel kişiler için) 
5-Tapu kaydı
  

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi , eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.İlk Müracaat Yeri : Yapı Kontrol Müdürlüğü
İsim : Deniz DUĞAN
Ünvan : Birim Müdürü V.
Adres : Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 07160 Muratpaşa / Antalya
Telefon : 0 242 320 22 22 
Faks : 0 242 323 73 34
E-Posta : info@muratpasa-bld.gov.tr

 
İkinci Müracaat Yeri :Muratpaşa Belediyesi
İsim : Cebrail ODAK
Ünvan : Başkan Yardımcısı
Adres : Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 07160 Muratpaşa / Antalya
Telefon : 0 242 320 22 22 
Faks :
E-Posta : info@muratpasa-bld.gov.tr